Træner

Frida Kirstine Hansen Træner for begynder - T1. Tidligere kører.
Jacob Esbensen
24205096
Træner for T2/T3
Jakob Idskov
22559218
Jonas Idskov
22559218
Karsten Thomsen Træner på indslusningsholdet og begynder.