Træner

Alberte Idskov
22559218

Træner for t2-t3

Frida Kirstine Hansen Træner for begynder - T1. Tidligere kører.
Jonas Idskov
22559218
Karsten Thomsen Træner på indslusningsholdet og begynder.